תוכנית הדיור ל-2024: דירות בפריפריה ב-800 אלף שקל

הממשלה אישרה שורת צעדים בשוק הנדל"ן לשנה הקרובה, בגובה 2.5 מיליארד שקלים. אלה עיקרי התוכנית

פורסם ב: 14.04.2024
דימונה. דירות 4 חדרים עד 800 אלף שקל באזורי הפריפריה

 

על רקע התארכות המלחמה בעזה, הכריזו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף ושר הפנים משה ארבל על תוכנית הדיור הממשלתית לשנת 2024, שעלותה 2.5 מיליארד שקלים.

עיקרי התוכנית: דיור מוזל בפריפריה, הגדלת מכסות העובדים הזרים, עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניין, מענקים לעידוד בנייה, קידום שוק השכירות והקלות בהיתרי בנייה. התוכנית כבר אושרה בממשלה, וצפויה לצאת לדרך כמתוכנן.

ואלה סעיפי התוכנית:

 • דירה בפריפריה: סבסוד הוצאות פיתוח יאפשר מכירת דירות 4 חדרים (100 מ"ר) באזורי עדיפות לאומית במחיר שלא יעלה על 800 אלף שקל.
 • מכסת העובדים הזרים תגדל ל-65 אלף עובדים. שעות המינימום הנדרשות במשכורת לעובד זר יצומצמו.
 • עידוד עובדים ישראלים: תוכנית מענקים בהשקעה של 60 מיליון שקל לעידוד תעסוקה בענף הבניין.
 • קידום שוק השכירות המוסדי: מסלול נוסף לחבות במע"מ לפרויקטים הנבנים לשכירות ארוכת טווח.
 • טכנולוגיות בנייה: מתן מענקים להקמת מפעלי ייצור לשיטות בנייה מתועשות מתקדמות.
 • תיקון חוק התכנון והבנייה: כך שתוכניות מגורים גדולות ומיזמי תשתית חיוניים יוכלו להגיש בקשה להיתר או הרשאה לרשות הרישוי הארצית או לות"ל ללא זמן המתנה.
 • ערבות מדינה: גיבוש מנגנון למתן ערבות מדינה לפרויקטי בינוי דירות למגורים בבנייה רוויה.
 • תמרוץ היתרים: הארכת המנגנון לתמרוץ היתרים להתחדשות עירונית ב-2024-2025.
 • דחיית תשלומים במכרזי קרקע: דחיית ביצוע התשלומים על הקרקע עד ליום 30 ביוני 2024.
 • התחדשות עירונית בפריפריה: יוקצו משאבים תקציביים להרחבת החלטת ממשלה 852 לערים נוספות.
 • מיסוי מקרקעין: הטלת מס רכישה על דירה שאינה דירה יחידה כהוראת קבע.
 • הגדלת ההטבה במס רכישה ליזמים בפריפריה: הפחתת שיעור המס האפקטיבי ב-2% נוספים.
 • ביטול הדרגתי של הפטור הלינארי הקיים ביחס לדירות שנרכשו לפני שנת 2014.
 • חתימה על הסכמי גג מותאמים עם רשויות מקומיות עם פוטנציאל משמעותי להגדלת כמות השיווקים.