דיווחים מיידיים

2024

דוח שנתי 2023 - חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

2023

התקבלו חתימות מאת כל (100%) בעלי הזכויות בפרויקט על הסכם פינוי בינוי ברח' רוטשילד בחיפה, מתחם B
החל להיות בעל ענין- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
התקשרות בהסכם עסקה משותפת לפרויקט פינוי בינוי בת"א
מוחזקת בחתימת רוב נדרש בק"ע הסכמי פינוי בינוי בפרויקט ביתא רוטשילד מתחם A - חיפה, פרטים
מתחם דרך השלום בת"א- אישור להפקדת תב"ע - המשך