נכנסה לתוקף הרפורמה לזירוז היתרי הבנייה להתחדשות עירונית

"תוכנית פלוס היתר" מאפשרת לקדם את היתר הבנייה במקביל לאישור התוכניות – מה שצפוי לקצר את ההליך כולו לפחות בחצי

הרפורמה נועדה לקצר באופן משמעותי את משך הליכי הרישוי להיתרי בנייה להתחדשות עירונית

 

ב-21 בינואר 2024 נכנסה לתוקף בישראל רפורמה משמעותית בתחום ההתחדשות העירונית, שנקראת "תוכנית פלוס היתר". הרפורמה נועדה לקצר באופן משמעותי את משך הליכי הרישוי להיתרי בנייה להתחדשות עירונית, ולעודד את קידום הפרויקטים בתחום זה.

"תוכנית פלוס היתר" היא תוכנית להתחדשות עירונית המקודמת במקביל לבקשה להיתר בנייה: אישור התוכנית בוועדות המקומיות יהווה מעתה גם אישור הבקשה להיתר, ובכך יקצר את משך ההליך כולו לפחות בחצי ואולי יותר. התוכנית מיועדת לפרויקטים להתחדשות עירונית בתחום הריסה ובנייה מחדש, והיא מהווה למעשה חלופה לתוכנית תמ"א 38.

יתרונות התוכנית רבים: היא מקצרת את משך הליכי הרישוי באופן משמעותי, מה שמגדיל את כדאיות ההשקעה בפרויקטים להתחדשות עירונית; היא מפחיתה את הסיכונים המשפטיים והכלכליים הכרוכים בפרויקטים אלו; והיא מעודדת את קידום הפרויקטים להתחדשות עירונית, מה שתורם לשיפור איכות החיים של תושבי ישראל.

לצד אלו, קיימת ביקורת על התוכנית בטענה שהיא עלולה לפגוע באיכות התכנון של פרויקטים להתחדשות עירונית. טענה זו נובעת מהעובדה שהתוכנית מאפשרת לוועדות מקומיות לתת תוקף לתוכניות להתחדשות עירונית בתוך שנה אחת בלבד, לעומת כ-4 שנים במסלול הרגיל.

תוכנית פלוס היתר צפויה להוביל לקידום מואץ של פרויקטים להתחדשות עירונית, מה שבשאיפה יתרום להגדלת היצע יחידות הדיור במדינה. בנוסף, התוכנית צפויה להוביל לשינויים משמעותיים בענף התכנון והבנייה בישראל. התוכנית דורשת מהרשויות המקומיות להיערך באופן שונה לטיפול בפרויקטים להתחדשות עירונית, וכן מהיזמים להתאים את תהליכי הפיתוח שלהם לתוכנית.

הזמן יגיד האם תוכנית פלוס היתר תצליח לעמוד ביעדיה. עם זאת, כבר עכשיו ברור שהתוכנית היא צעד חשוב לקידום ההתחדשות העירונית בישראל.